Η «Ασπίδα απέναντι στον κοροναϊό», τα μέτρα της Ισπανίας

Κορονοϊός- Ισπανία: 832 νέοι θάνατοι, 8 χιλιάδες νέα κρούσματα ...

Σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής εκτείνεται το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση συνεργασίας Σοσιαλιστών – Αριστερών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 που ονομάζεται «Ασπίδα απέναντι στον κοροναϊό». Το πρόγραμμα δίνει βαρύτητα στην κοινωνική συνοχή και τα προγράμματα πρόνοιας, τη διάσωση της αγοράς εργασίας και όχι την κατεδάφισή της όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, την ενίσχυση εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων αλλά και μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων.  

Προβλέπει:

 • μορατόριουμ στην αποπληρωμή των ενυπόθηκων δανείων για όσους έχουν απώλεια εισοδήματος,
 • μέριμνα για παροχή ρεύματος, νερού και επικοινωνιών σε όλα τα σπίτια,
 • ενίσχυση των προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και των Δήμων που τα υλοποιούν,
 • ειδική δέσμη μέτρων για την αγορά εργασίας που διευκολύνει την επιχείρηση κατά την περίοδο της κρίσης,
 • επιδοτεί τον εργαζόμενο,
 • δημιουργεί πλαίσιο κινήτρων για την επαναπρόσληψη  ή την επιστροφή σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης μετά το τέλος της πανδημίας,
 • δεν προσμετρά την περίοδο ως «επιδοτούμενο χρόνο ανεργίας».

Επίσης φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα δίνονται και για τις επιχειρήσεις που δεν θα απολύσουν προσωπικό. 

Για την αντιμετώπιση του κοινωνικού κόστους:

 • δίνονται ειδικές άδειες και διευκολύνσεις για όσους φροντίζουν παιδιά ή ηλικιωμένους,
 • προβλέπονται ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της εξ αποστάσεως εργασίας, ώστε να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας,
 • ειδικά μέτρα λαμβάνονται για τους αυτοαπασχολούμενους με επιδόματα για την υποκατάσταση του εισοδήματος που έχουν χάσει,
 • εγγυήσεις ως 100 εκατ. ευρώ δίνονται στις επιχειρήσεις,
 • αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων,
 • ειδική μέριμνα για την ενίσχυση της έρευνας στην περίοδο της πανδημίας. 

Ειδικά πακέτα μέτρων εφαρμόζονται:

 • για την καθυστέρηση των οφειλών από αγορά καταναλωτικών προϊόντων,
 • για τις γυναίκες και τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που αυξάνονται στην περίοδο της καραντίνας. 

Αναλυτικά τα μέτρα που έλαβε η Ισπανική Κυβέρνηση:

Κοινωνικό πακέτο

Δικαίωμα στέγασης:

 • Μορατόριουμ αναστολής ενυπόθηκων δανείων σε όσους το εισόδημά έχει μειωθεί ή είναι άνεργοι λόγω του COVID19.
 • Το μορατόριουμ του ενυπόθηκου χρέους θα εφαρμοστεί όταν ο οφειλέτης βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής ευπάθειας.

Αυτές οι καταστάσεις έχουν προσδιοριστεί ως αποτέλεσμα της έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, ώστε να συμπεριληφθούν εκείνοι οι επαγγελματίες που χάνουν την εργασία τους, οι επαγγελματίες που υφίστανται σημαντική απώλεια εισοδήματος ή πωλήσεων, οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα ή εκείνοι που έχουν βιώσει σημαντική μεταβολή στην οικονομική τους κατάσταση, κλπ

Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο  πιστωτής δεν δύναται να απαιτήσει την καταβολή της δόσης υποθήκης ή οποιαδήποτε από τις έννοιες που περιλαμβάνει (απόσβεση του κεφαλαίου,  την πληρωμή των τόκων, κλπ.).

Κανείς χωρίς ηλεκτρική ενέργεια ή νερό:

 • Ένα μήνα χωρίς διακοπή ρεύματος, φυσικού αερίου ή νερού για τις πιο ευάλωτες οικογένειες

Άμεση εφαρμογή ενός μηνιαίου μορατόριουμ για να αποφευχθεί η διακοπή της παροχής υπηρεσιών στις πιο ευάλωτες οικογένειες.
Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, οι προμηθευτές ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού δεν έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν την προμήθεια σε ευάλωτους καταναλωτές ή σε άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.

Εγγύηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών:

 • Κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν μπορούν να διακοπούν.
 • Διασφαλίζεται η συντήρηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ευρυζωνικής σύνδεσης.
 • Διασφαλίζεται η παροχή καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας.

Κοινωνική έκπτωση μέχρι το Σεπτέμβριο

 • Οι δικαιούχοι κοινωνικής έκπτωσης, παίρνουν παράταση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Φροντίδα:

 • Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των οικογενειών στα καθήκοντα φύλαξης.
 • Δημιουργία ενός «Έκτακτου Κοινωνικού Ταμείου για τις Βασικές Κοινωνικές Υπηρεσίες», με μεταφορά 300 εκατομμύρια ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας για την υποστήριξη των εργασιών φροντίδας.

Οι πόροι αυτοί συμβάλουν στα ακόλουθα βασικά προγράμματα:

 • Υπηρεσία εξυπηρέτησης κατ ‘οίκον απευθυνόμενη σε ηλικιωμένους, σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης.
 • Ενίσχυση και αύξηση της υπηρεσίας τηλε-φροντίδας για να αυξηθεί ο ρυθμός επαφών με τους ανθρώπους, η επιτήρηση κλπ.
 • Μεταφορά στο σπίτι των απαραίτητων υπηρεσιών όπως η υπηρεσία αποκατάστασης, η επαγγελματική θεραπεία, η ψυχική υγεία κ.λπ.
 • Ενίσχυση της φροντίδας για τους άστεγους. 

Ενίσχυση των Δήμων:

 • προτρέπουμε τους Δήμους να διαθέσουν το πλεόνασμα τους στις κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την κρίση (300 εκατομμύρια ευρώ) και να βάλουν τη ζωή και τη φροντίδα της πλειοψηφίας στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής,
 • ενισχύουμε (Financial Investments Sustainable (IFS)) τους Δήμους ώστε να επενδύουν το πλεόνασμα των κοινωνικών υπηρεσιών για να βοηθήσουν στην άμβλυνση των επιπτώσεων αυτής της κρίσης.

Πακέτο στήριξης εργασίας

 • Προστατεύουμε τους εργαζόμενους με άδεια λόγω ασθενείας που οφείλεται σε κορωνοϊό  ή καραντίνα, αυξάνοντας το ποσό αποζημίωσης λόγω ασθενειών.
 • Προστατεύουμε τους εργαζόμενους που πλήττονται από απολύσεις μέσω του κανονισμού για την προσωρινή απασχόληση (ERTEs στα ισπανικά)
 • Προστατεύουμε τους εργαζόμενους που μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους
 • Διευκολύνουμε τις εταιρείες να κάνουν μια παρένθεση για να επιστρέψουν αργότερα στην κανονική οικονομική δραστηριότητα.
 • Δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω. Περιλαμβάνουμε σε αυτή την ομάδα όσους δεν έχουν δικαίωμα σε αυτό το όφελος.
 • Ο χρόνος που λαμβάνεται αυτό το επίδομα ανεργίας ΔΕΝ ΜΕΤΡΑ για τον υπολογισμό ανεργίας αργότερα εάν το πρόσωπο αυτό τελικά απολύθηκε..
 • Τα έκτακτα μέτρα σε σχέση με τους ΕΡΤΕ) υπόκεινται στη δέσμευση της εταιρείας να διατηρήσει την απασχόληση για περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία επαναφοράς της δραστηριότητας. Είναι σημαντικό επειδή έτσι αποφεύγετε ότι οι εταιρείες μπορούν να εξοικονομήσουν την πληρωμή των  εισφορών και στη συνέχεια να απολύσουν τους εργάτες.
 • Αποφυγή απολύσεων: απαλλαγή εταιρειών από την υποχρέωση καταβολής των εισφορών των επιχειρήσεων σε περιπτώσεις αναστολής των συμβάσεων και μείωσης του ωραρίου εργασίας.
 • Οι εταιρείες, που επωφελούνται από την εξαίρεση αυτή, δεν θα μπορούν να απολύσουν τους εργαζόμενους τουλάχιστον για μια περίοδο 6 μηνών από τότε που επανεκκινούν την κανονική τους δραστηριότητα.

Άδεια φροντίδας: για παιδιά, ηλικιωμένους και εξαρτώμενα άτομα

Φροντίδα για όσους φροντίζουν για εμάς. Εφαρμογή ειδικής άδειας απουσίας, ώστε οι άνθρωποι που την χρειάζονται να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά, τους ηλικιωμένους ή τα εξαρτώμενα άτομα:

1. Αυτά τα άτομα θα έχουν το δικαίωμα να προσαρμόσουν την ημέρα, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής βάρδιας, αλλαγής του προγράμματος, ευέλικτου προγράμματος, διαίρεσης ημέρας ή συνέχισης, αλλαγής χώρου εργασίας, αλλαγής καθηκόντων, αλλαγής στη μορφή εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εργασίας από απόσταση ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στις διαθέσιμες συνθήκες.

2. Θα έχουν επίσης δικαίωμα για μείωση της εργάσιμης ημέρας, που μπορεί να φθάσει το 100%

Η άδεια αυτή δεν αμείβεται, αλλά επιτρέπει στους εργαζόμενους να μένουν στο σπίτι χωρίς να τους επιβάλλονται κυρώσεις που θεωρούνται λόγος απόλυσης.

Ανεργία – Ειδικά οφέλη για άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους

 • Παρέχονται ειδικά κίνητρα για την προστασία των εργαζομένων ανδρών και γυναικών με συγκεκριμένες συμβατικές λεπτομέρειες, όπως εργαζόμενοι πλήρους ή μερικής απασχόλησης που έχουν παυθεί ακόμα και για συνεταιριστικά μέλη που εργάζονται.
 • Αυτόματη επέκταση των παροχών ανεργίας
 • Κανείς δεν χάνει τα δικαιώματά του επειδή δεν μπορεί να μεταβεί στα αντίστοιχα γραφεία.

Απομακρυσμένη εργασία

 • Καθορίζεται ο προνοιακός χαρακτήρας της απομακρυσμένης εργασίας.
 • Δίνεται προτεραιότητα στα οργανωσιακά συστήματα  που επιτρέπουν τη διατήρηση της δραστηριότητας με εναλλακτικούς μηχανισμούς.
 • Ειδικά μέτρα παίρνονται για την εξ αποστάσεως εργασία, δεδομένης της προσωρινής διακοπής και περιορισμένης δραστηριότητας φυσικής παρουσίας.

     
Πακέτο του καταναλωτή

 • Προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης αποτελεί η προστασία των καταναλωτών κάτω από αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες.
 • Διακοπή Περιόδων Επιστροφής. Κατά τη διάρκεια της Κατάστασης Συναγερμού (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών παρατάσεων), η προθεσμία για την επιστροφή των αγορασθέντων με οποιοδήποτε τρόπο προϊόντων (από φυσικό κατάστημα ή online).

Πακέτο ισότητας

 • Η προστασία γυναικών που μπορεί να γίνουν θύματα επίθεσης κατά την πρωτοφανή αυτή περίοδο  αποτελεί μια από τις προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης.
 • Έκτακτα μέτρα που επιταχύνουν τη διαδικασία καταγγελίας για κάθε περίπτωση και υποστήριξης του θύματος.

Ως προς τα παρόντα μέτρα, υιοθετούνται τα ακόλουθα:

 • 24ωρη προσοχή. 24ωρη λειτουργία όλων των συσκευών πληροφόρησης.
 • Τακτική φροντίδα κατά την περίοδο έκτακτης ανάγκης. Κανονική λειτουργία των κέντρων έκτακτης ανάγκης, υποδοχής, επιτηρούμενων διαμερισμάτων και χώρων ασφαλούς διαμονής.
 • Άμεση δράση και καταφύγιο για τα διατρέχοντα κίνδυνο θύματα.
 • Ψυχολογική, νομική και κοινωνική βοήθεια. Καλύπτουμε όλους αυτούς τους τομείς βοήθειας για τα θύματα που χρειάζονται προσωπική βοήθεια.

Επιπλέον, δημιουργούνται τα ακόλουθα έκτακτα μέσα υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης:

 • Πόροι έκτακτης ανάγκης. Θα ενεργοποιήσουμε ένα μήνυμα προειδοποίησης Whatsapp ως υποκατάστατο της κλήσης που θα εμπεριέχει και καθορισμό γεωγραφικής θέσης σε περίπτωση έκτακτης κατ’ οίκον ανάγκης.
 • Υπεύθυνοι του μέτρου είναι το Έκτακτο Κοινωνικό Ταμείο Υπηρεσιών (FCSE).
 • Ευέλικτη και άμεση βοήθεια. Θα εφαρμόσουμε ένα σύστημα (ανταλλαγής) μηνυμάτων και ψυχολογικής βοήθειας κατά τον κατ’οίκον περιορισμό στα σπίτια, σε μόνιμη βάση.

Οδηγός δράσης.

Διανομή του «Οδηγού Δράσης για γυναίκες που υποφέρουν από σεξιστική βία ενόψει απομόνωσης σε έκτακτη κατάσταση εξαιτίας του κορωνοϊού: ερωτήσεις και απαντήσεις».

 • Περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα μέσα στα θύματα.
 • Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη διάδοση του υλικού.
 • Εκστρατεία ευαισθητοποίησης. Θα φέρουμε σε πέρας μία θεσμική εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά της σεξιστικής βίας, προειδοποίησης καταστάσεων ενδο-οικογενειακής βίας και καλής μεταχείρισης κατά την περίοδο του εγκλεισμού.

     
 Άλλα μέτρα
     
Αυτο-απασχολούμενοι

 • Δημιουργία μηχανισμού έκτακτης παροχής στους αυτο-απασχολούμενους για τη διακοπή δραστηριότητάς τους και τους ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων οι δραστηριότητες έχουν αναβληθεί ή τα έσοδά τους αποκλίνουν κατά 75%.
 • Η εν λόγω παροχή θα είναι της τάξης 70% της κανονιστικής βάσης.
 • Η παροχή θα ισχύει ένα μήνα ή έως την τελευταία ημέρα του μήνα, όπου η κατάσταση συναγερμού θα λήξει, εάν διαρκέσει παραπάνω από ένα μήνα.
 • Οι εργαζόμενοι των θυγατρικών συνεργαζόμενων εταιρειών (συναφούς αντικειμένου) που επιλέχθηκαν ως αυτο-απασχολούμενοι δικαιούνται, επίσης, αυτήν την παροχή.

     
Οικονομία

 • Εγγυήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών έως 100 εκατομμύρια ευρώ (μέγιστο).
 • Επέκταση του πιστοληπτικής ικανότητας της κρατικής ισπανικής αναπτυξιακής τράπεζας (ICO) κατά 10 εκατομμύρια.

     
Έρευνα

Χορήγηση έκτακτων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Επιστημών και Καινοτομίας ως προς την επιστημονική έρευνα στον τομέα του κορωνοϊού COVID-19.
     
Φορολογία

Αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων, προς αποφυγή λήξης της προθεσμίας οφειλών.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s